Emre Kursat Kaya

Master's thesis

The Permanent Structured Cooperation and its Impact on European Union s Global Actorness

The Permanent Structured Cooperation and its Impact on European Union s Global Actorness
Abstract:
Jelikož se v červnu roku 2017 nazývá "Šílenou krásou" Lisabonské smlouvy prezidentem Junckerem Komise, stálá strukturovaná spolupráce se stala realitou za méně než šest měsíců. PESCO je možná politicky nejambicióznější a akademicky nejzajímavější iniciativa týkající se SBOP Evropské unie. Hlavním cílem této studie je zjistit možné dopady PESCO na Evropskou unii jako globální aktér. V souladu s různými …more
Abstract:
Being called “the Sleeping Beauty” of the Lisbon Treaty by the Commission President Juncker in June 2017, the Permanent Structured Cooperation has become a reality in less than six months. PESCO is perhaps the politically most ambitious and academically most exciting initiative regarding the CSDP of the European Union. The main aim of this study is find out the possible impacts of PESCO on the European …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 7. 2018
  • Supervisor: Dr. Joras Ferwerda
  • Reader: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií