Bc. Marek Mihálech

Diplomová práce

Integrace datových schránek a Rejstříku smluv ČR v prostředí SharePoint Online

Integration of Data boxes and Register of contracts into SharePoint Online
Abstract:
The aim of this thesis is to develop an interface between Data Boxes (ISDS), Contracts Register of ČR and SharePoint Online platform. The thesis also contains description of available options for developing SharePoint Online solutions and connections for Data Boxes and Contracts Register.
Abstract:
Cieľom práce je vytvorenie prepojenia dátových schránok (ISDS) a Registru zmlúv do nástroja SharePoint Online. V práci sú taktiež popísané jednotlivé možnosti vývoja SharePoint Online rozšírení a napojenia na služby dátových schránok a registru zmlúv.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma