Bc. Erik Srogoň

Diplomová práce

Integrace Rejstříku smluv ČR a datových schránek do DMS Alfresco

Integration of the Czech register of contracts and data boxes in DMS Alfresco
Abstract:
The following Master Thesis deals with the solution of the integration of Contracts register of ČR by data boxes to DMS Alfresco. The Data Boxes System (ISDS), as well as, System of Contracts Register (ISRS) and related legislative range are described in the introduction chapters. Moreover, the next part explains, what the document management is and what its main characteristics are. Afterwards, DPMS …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá riešením integrácie Registra zmlúv ČR pomocou dátových schránok do DMS Alfresco. V úvodných kapitolách je popísaný systém dátových schránok(ISDS) a systém registra zmlúv (ISRS) a ich legislatívny rámec v ČR. V nasledujúcej kapitole je vysvetlené čo je a aké sú základné vlastnosti systému na správu dokumentov. Po tomto teoretickom úvode je konkrétne popísané DMS Alfresco …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky