Břetislav Kůla

Bakalářská práce

Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu

Valuation of an option using binomial and Black-Scholes model
Anotace:
Tématem bakalářské práce je ocenit vybranou akciovou opci. K tomu, aby byl cíl naplněn je nejdříve nutné v první kapitole představit opci jako finanční derivát, vysvětlit základní pojmy související s opcemi, vymezit ostatní druhy opcí (měnové, na futures, na index atd.) a uvést základní opční strategie. Ve druhé kapitole je popsán binomický a Black-Scholesův model, spolu s jejich náležitostmi. V poslední …více
Abstract:
The bachelor’s thesis main goal is to value certain stock option. In order to do that, it is vital to explain option as a financial derivative, describe essential terminology, introduce other common types of options (FX options, futures options, index options etc.) and state the most common option strategies. Binomial model and Black-Scholes model are described in the second chapter, along with its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Martin Diviš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74485