Jiří Obhlídal

Diplomová práce

Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem

A comparison of the Black-Scholes model with the Heston model
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na metody výpočtu ceny opcí za použití dvou oceňovacích modelů Hestonova a Black-Scholesova. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, na kterých jsou dané modely založeny, a je zakončena porovnáním rizikových neutralit jednotlivých modelů. V druhé, praktické, části práce jsou osvětleny vztahy mezi vstupními parametry a cenami opce, které z modelu vystupují …více
Abstract:
The thesis focuses on methods of option prices calculations using two different pricing models which are Heston and Black-Scholes models. The first part describes theory of these two models and conlcudes with a comparison of the risk-neutral measures of these two models. In the second part, the relations between input parameters and the option price generated by these models are clarified. This part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Milan Fičura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51570

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství