Bc. Jiří Černý, DiS.

Diplomová práce

Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy

Creation of Web Application for The Comparison of Black-Scholes Model and Binomial Model Within The Financial Markets
Anotace:
Diplomová práce se věnovala problematice oceňování opcí finančních produktů pomocí binomického modelu a Blackova-Scholesova modelu. Pro oba modely byla programována webová aplikace, která umožnila pomocí základních vstupních dat vytvořit modely „duálního“ chování podkladového instrumentu, např. akcie. Webová aplikace vedla k rychlému výpočtu a přehlednému grafickému znázornění ocenění call a put opcí …více
Abstract:
This thesis deals with pricing of options of financial products by means of binomial model and Black-Scholes model. A web application was programmed for both the models and thanks to this application it was possible to compare the behaviour of the underlying instrument, e.g. equities. The web application helped to quickly calculate pricing of call and put options and to show their graphs. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní