Bc. Monika Bahelková

Bachelor's thesis

Rasismus a extremismus v názorech dospívající mládeže

Racism and Extremism in opinions of adolescents
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice subkultur mládeže. Teoretická část je zaměřena na faktory, které ovlivňují vztah mladistvých k extremismu, problémy s hledáním identity, problémy současné společnosti. Práce také pojednává o postojích mládeže k rasismu a otázce menšin žijících v České republice. Na teoretickou část navazuje část výzkumná, kde je kvalitativně pomocí metody ohniskové skupiny zkoumáno …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems with youth subcultures. The theoretical part focuses on the factors that influence the relationship of young people to extremism, problems with finding the identity, problems of contemporary society. The thesis also discusses the attitudes of young people towards the issue of racism and minorities living in the Czech Republic. The theoretical part is followed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. František Trapl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta