Bc. Monika Bahelková

Bachelor's thesis

Rasismus a extremismus v názorech dospívající mládeže

Racism and Extremism in opinions of adolescents
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje problematice subkultur mládeže. Teoretická část je zaměřena na faktory, které ovlivňují vztah mladistvých k extremismu, problémy s hledáním identity, problémy současné společnosti. Práce také pojednává o postojích mládeže k rasismu a otázce menšin žijících v České republice. Na teoretickou část navazuje část výzkumná, kde je kvalitativně pomocí metody ohniskové skupiny zkoumáno …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems with youth subcultures. The theoretical part focuses on the factors that influence the relationship of young people to extremism, problems with finding the identity, problems of contemporary society. The thesis also discusses the attitudes of young people towards the issue of racism and minorities living in the Czech Republic. The theoretical part is followed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedúci: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. František Trapl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta