Mgr. Bc. Iveta Formánková

Bakalářská práce

Parlamentní koalice ČSSD a KSČM 2005 až 2006

Parliamentary coalition of CSSD and KSCM 2005 - 2006
Anotace:
Práce zkoumá vztah ČSSD a KSČM v období 2005-2006 a zjišťuje, jestli v této době existovala parlamentní koalice těchto dvou stran. Nejdříve se věnuje historii těchto stran po roce 1989 až do voleb v roce 2002. Dále zjišťuje podobnosti ve volebních programech těchto dvou stran pro volby 2002. Dále na analýze jednotlivých hlasování ukazuje při prosazování kterých návrhů se ČSSD a KSČM spojily v parlamentní …více
Abstract:
Thesis explores the relationship of ČSSD and KSČM in period from 2005 to 2006 and finds, if there was a parliamentcoalition of this two political parties. In the beginning there is a chapter about history of theese two parties from the 1989 to the elections in 2002. Further finds similarities in the electoral programs of this parties in 2002 elections. It also analysis the voting to the each laws and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Šabatka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií