Nikol BARDOŇOVÁ

Bakalářská práce

Úskalí komunikace obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Asistenty prevence kriminality

Communication problems of citizens in socially excluded groups with Crime prevention assistants
Anotace:
Téma předkládané bakalářské práce se zabývá problematikou komunikace mezi Asistenty prevence kriminality a obyvateli sociálně vyloučených lokalit ve městě Most. Hlavním cílem práce je zjistit, k jakým komunikačním specifikům mezi těmito skupinami dochází. Práce je rozdělná na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám stručným seznámením s projektem Asistent prevence kriminality, …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis concerns with issues connected with communication between Assistents of crime prevention and socially excluded localities in the city Most. The main goal of the thesis is to determine specificities in communication amongst the two groups. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with brief a introduction of the project Assistant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARDOŇOVÁ, Nikol. Úskalí komunikace obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Asistenty prevence kriminality. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta