Bc. Dominika Brodecká

Diplomová práce

Multikulturní kompetence pedagogických pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách

Multicultural competences of pedagogical staff in social excluded localities
Anotace:
Diplomová práce s názvem Multikulturní kompetence pedagogických pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách se zabývám tím, jak pedagogičtí pracovníci vnímají své multikulturní kompetence. Teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska sociálního vyloučení a sociálně vyloučené lokality v České republice, a dále romskou komunitu, která tvoří nejpočetnější skupinu obyvatel v sociálně vyloučených …více
Abstract:
The thesis entitled Multicultural pedagogical workers’ competences in socially excluded localities deals with the way pedagogical workers in those localities perceive them. The theoretical part focuses on the theoretical background of social exclusion and socially excluded localities in the Czech Republic, as well as the Roma community, which is in fact the largest group of inhabitants in socially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Klára Záleská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta