Bc. Nikol ŽŮRKOVÁ

Diplomová práce

Komunitní práce z pohledu obyvatel žijících v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Hrušov

Community work from the perspective of the inhabitants living in the socially excluded locality of Ostrava-Hrušov
Anotace:
Tato závěrečná práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část je věnována sociálně vyloučeným lokalitám, vybraným přístupům řešení prostorového sociálního vyloučení a komunitní práci, přesněji pak modelem komunitního rozvoje. Výzkumná část se věnuje zjištění, jak obyvatelé žijící v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Hrušov nahlížejí na realizaci komunitní práce v jejich lokalitě …více
Abstract:
This thesis is divided into a theoretical part and a research part. The theoretical part is devoted to socially excluded localities, selected approaches to solving spatial social exclusion and community work, more precisely the model of community development. The research part is devoted to finding out how the inhabitants living in the socially excluded locality Ostrava-Hrušov view the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽŮRKOVÁ, Nikol. Komunitní práce z pohledu obyvatel žijících v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Hrušov. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií