Bc. Anna Pangrácová

Bakalářská práce

Využití online personal brandingu při hledání zaměstnání

Online Personal Branding as a Job Search Tool
Anotace:
Tato práce se zabývá online personal brandingem a možnostmi jeho využití nejen při hledání zaměstnání. Jsou předloženy výsledky dotazníkového šetření mezi studenty posledních ročníků bakalářského i magisterského studia Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (98 respondentů) o znalosti pojmu „budování osobní značky“ / „personal branding“ a využívání jednotlivých nástrojů k budování osobní značky …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on online personal branding and the possibilities of its use, not only in a job search. The thesis presents the results of a questionnaire survey about awareness of the concept of „building a personal brand“ / „personal branding“ and the use of various tools to build a personal brand among final-year students of bachelor’s and master’s degree studies of the Faculty of Arts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Olga Zbranek Biernátová
  • Oponent: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

Všechny práce