Táňa MOUČKOVÁ

Bakalářská práce

Marketingová komunikace vybrané společnosti na sociálních sítích

Marketing communication of chosen company on social media
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá online marketingovou komunikací na sociálních sítích. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit online marketingovou komunikaci značky Kofola na Facebooku a na Instagramu v období říjen 2020 až únor 2021. Teoretická část vymezuje pojmy jako je marketingová komunikace, digitální marketing, sociální sítě a blíže se zabývá konkrétními sociálními sítěmi, kterými jsou Facebook …více
Abstract:
The presented Bachelor Thesis is focused on marketing communication on social media. The main objective of this thesis is to evaluate online marketing communication of the brand Kofola on Facebook and Instagram in a period from October 2020 to February 2021. The first part is dedicated to the theoretical background and it defines the concept of marketing communication, digital marketing, social media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Holubová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOUČKOVÁ, Táňa. Marketingová komunikace vybrané společnosti na sociálních sítích. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/