Bc. Martina Petráková

Bakalářská práce

Studium interakcí auxinu a cytokininu při vývoji laterálních kořenů u Arabidopsis thaliana

A study of the auxin-cytokinin crosstalk in lateral root development in Arabidopsis thaliana
Anotace:
Práce se zabývá problematikou interakce auxinu a cytokininu a jejím vlivem na vývoj postranních kořenů. Účelem této práce bylo charakterizovat mutantní linie pac7, u které dochází po aplikaci auxinu a cytokininu s inhibiční koncentrací ke zvýšené tvorbě postranních kořenů oproti divokému typu.Byl zkoumán fenotyp mutantní linie pac7 a T-DNA inzerční linie GK_581A09, a to za/bez přítomnosti exogenního …více
Abstract:
In this study, we were interested in the interaction between auxin and cytokinin during the process of lateral root development. The main purpose of this thesis was to characterize the pac7 mutant. Here we analysed the phenotypes of two lines; the pac7 mutant line and a T-DNA insertion line GK_581A09, grown on media with and without exogenous cytokinin in different concentrations. Next, the activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Crhák Khaitová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta