Bc. Radoslav Vašanič

Diplomová práce

Analýza finančných rizík v bankovej inštitúcii

Financial Risk Analysis in a Bank Institution
Abstract:
The thesis Analysis of financial risk in a banking institution is a view to the financial risks that are threatening the banking institutions. It is about understanding the importance of constant monitoring and risk scoring. The aim of this work is to determine and then to analyze the chosen type of financial risk in VaR models, that are giving the measure of undetermining of the monitored operations …více
Abstract:
Diplomová práca Analýza finančných rizík v bankovej inštitúcii je pohľadom na finančné riziká, ktoré ohrozujú bankové inštitúcie. Jedná sa o uvedomenie si dôležitosti neustáleho sledovania a vyhodnocovania rizika. Cieľom tejto práce je determinovať a následne analyzovať vybraný typ finančného rizika v modeloch VaR, ktoré nám udávajú mieru nenastátia sledovaných operácií. Práca v prvej kapitole teoreticky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jozef Glova, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance