Theses 

Možnosti strategického rozvoje podniku v oblasti komunikace s veřejností – Ing. Martina Stehlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Martina Stehlíková

Diplomová práce

Možnosti strategického rozvoje podniku v oblasti komunikace s veřejností

Possibilities of strategic business development in communication with the public

Abstract: This paper deals with possibilities of strategic development of newly-founded microcompany in its communication with the public, Managerial issue within this type of companies is often the lack of strategical thinking leading the company into problems. The goal of this work is to create the methodology and strategy of company focusing on defining the competitive advantage with emphases on its efficiency. In this research, analysis of primary data gained from both qualitative and quantitative research as well as analysis of secondary data is performed. The findings are that the vision and mission of company are not in line with expectations stated by the literature. Therefore, their new formulation is suggested. Company operates within the market where there exists a group of potential customers prefering high quality products and willing to pay the price premium to gain them. The differenciation strategy was evaluated as the most adequete strategy.

Abstract: Táto práca sa venuje možnostiam strategického rozvoja novovzniknutého mikropodniku v oblasti komunikácie s verejnosťou. Manažérskym problémov tohto typu podnikov je často nedostatok strategického myslenia ústiaceho v problémy spoločnosti. Cieľom tejto práce je vytvorenie metodiky a stratégie podniku s cieľom definovať konkurenčnú výhodu s dôrazom na efektivitu podniku. Vrámci výskumu bola využitá analýza jednak primárnych dát získaných kvalitatívnym i kvantitatívnym výskumom i dát sekundárnych. Bolo zistené, že formuláce misie a vízie nie sú v súlade s požiadavkami, ktoré na ne kladie odborná literatúra. Preto bolo navrhnuté ich nové znenie. Spoločnosť sa pohybuje na trhu, kde existuje skupina potenciálnych zákazníkov preferujúca vysokú kvalitu, za ktorú je ochotná zaplatiť príslušnú cenu. Ako najvhodnejšia stratégia pre podnik bola vyhodnotená stratégia diferenciácie.

Klíčová slova: Stratégia, komunikácia, verejnosť, služby, mikropodnik, wellness, Strategy, communication, public, services, microcompany

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz