Bc. Petr Hladík

Diplomová práce

New service development for public transport

New service development for public transport
Anotace:
Nabídka různých služeb v IT oblasti je široká. Firmy, které vytvářejí stejné nebo podobné služby spolu navzájem soutěží. Boj mezi společnostmi nabízející služby je obrovský, proto stále musejí zlepšovat svoje nabídky. Tato skutečnost umožňuje zákazníkům požadovat nejlepší možné služby. Společnost, která je schopna přijít na trh s novou službou má velkou výhodu. Pokud je jejich nová služba úspěšná, …více
Abstract:
The offer of different services in IT field is broad. Companies that create the same or similar services compete against each other. The competition among companies offering the services is enormous therefore they still have to improve their offers. This fact allows customers request the best possible services. A company that is able to come on the market with a new service has a big advantage. If …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Petra Komárková
  • Oponent: M.Sc. Joao Bernardo Falcao e Cunha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma