Vladimír CTIBOR

Bakalářská práce

Prezentace výsledků a vizualizace algoritmů v prostředí R s využitím balíčků knitr a Shiny

Presentation of results and visualization of algorithms in R using knitr and Shiny
Anotace:
Cílem práce je popsat využití programovacího jazyka R k prezentaci dat, algoritmů a výsledků měření či simulačních experimentů. K tomuto účelu je použit framework pro tvorbu reaktivních webových aplikací Shiny a knihovna knitr, která je určená k vytváření reprodukovatelných reportů. Použití těchto nástrojů je demonstrováno na řešení několika úloh z různých oblastí, jako jsou obecně analýza dat, numerické …více
Abstract:
Objective of this work is to describe utilization of R programming language for presentation of data, algorithms, measurement results and simulation experiments. Frameworks Shiny and knitr, used for creation of reactive web applications and reproducible reports, respectively, are presented for this purpose. Usage of these tools is demonstrated on several exercises from different domains, such as general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CTIBOR, Vladimír. Prezentace výsledků a vizualizace algoritmů v prostředí R s využitím balíčků knitr a Shiny. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy