Bc. Radovan Mareček

Diplomová práce

Finančná analýza a jej využitie pri zvyšovaní bonity podniku

Financial analysis and its use in enhancing the creditworthiness of the company
Abstract:
Diplomathesis is about assessment of the enterprise´s creditworthiness based on financial performance and success. Thesis consist of three themes. The first chapter is focused on characteristic of the concept of financial analysis, proportional indicators, creditworthy and bankruptcy models. The second chapter analyzes enterprise. It is focused on characteristic of enterprise and calculation of financial …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá hodnotením bonity podniku na základe finančnej výkonnosti a úspešnosti. Práca pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku vymedzenie pojmu finančná analýza, pomerové ukazovatele, bonitné a bankrotové modely. Druhá kapitola analyzuje skúmaný podnik, je zameraná na charakteristiku podniku a na výpočty samotnej finančnej analýzy, výpočty pomerových …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance