Ivana KOSŇOVSKÁ

Bakalářská práce

Monitoring říčního břehu (Odra - 1. lokalita, 6. etapa)

Monitoring of the river bank (Odra river - 1st section, 6th stage)
Anotace:
Cílem této práce je sledování vývoje laterální eroze břehu řeky Odry, posun břehu vůči předchozím etapám, jeho podrobné zaměření pomocí totální stanice a srovnání s předchozími etapami. Sledovaný břeh najdeme na území CHKO Poodří, poblíž městského obvodu Polanka nad Odrou. Pro VI. etapu monitoringu měřeného břehu bylo použito geodetické zaměření břehu. V předchozích etapách byla použita stereoskopická …více
Abstract:
The objective of this thesis was to monitor the process of the Odra River bank lateral erosion and a shift caused by the erosion so as to compare it to shifts from previous stages. A total station was used to collect data. The bank concerned is situated in the area of CHKO Poodří near the urban area Polanka nad Odrou. In the theoretical part of the thesis, I described the area concerned and in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSŇOVSKÁ, Ivana. Monitoring říčního břehu (Odra - 1. lokalita, 6. etapa). Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny