Bc. Anna Flídrová

Bachelor's thesis

Analýza subjektivity v televizním seriálu Ostré předměty

Subjectivity Analysis in the TV series Sharp Objects
Anotácia:
Tato bakalářská práce analyzuje americký televizní seriál Ostré předměty (2018). K analýze se přistupuje skrze nástroje neoformalistické analýzy a poetiky seriálové fikce. Pozornost je směřována k postupům začleňující subjektivní náhled hlavní hrdinky do vyprávění. Subjektivita prostupuje narativem i stylem a vytváří tak silně nelineární příběh. Skrze získané poznatky se práce pokouší definovat hlavní …viac
Abstract:
The thesis analyses American TV series Sharp Objects (2018). The analysis is based on the practices of neoformalism and poetics of serial fiction. Focus is directed on procedures by which the subjective view of the main character is incorporated into the storytelling. Subjectivity pervades narrative and style and creates a strongly non-linear story. Thesis based on these findings attempts to describe …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedúci: Mgr. Martin Kos
  • Oponent: Mgr. Kateřina Šardická

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies