Bc. Ludvika Naušová, DiS.

Diplomová práce

Zvládání dilemat mezi kvalitou a kvantitou a dilemat mezi materiální a nemateriální pomoci u humanitárních pracovníků

Coping with the dilemmas between quality and quantity and the dilemmas between material and immaterial help by Humanitarian Workers
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá, jak humanitární pracovníci na misi v Africe zvládají vybraná všední dilemata. Zaměření práce reaguje na specifickou práci humanitárních pracovníků, kteří se zúčastnili mise v rámci akutní krizové intervence. Pracovníci jsou konfrontováni s nesourodými pracovními podmínkami. Musejí zvládat velké množství klientů, kteří mají potřebu rychlé a kvalitní pomoci. Veškerá jednání …více
Abstract:
This thesis examines how humanitarian workers on a mission in Africa cope with selected routine dilemmas. The thesis focuses on the specific nature of work performed by humanitarian workers who have participated in a mission in the framework of acute emergency intervention. The workers are confronted with disparate working conditions. They must handle large numbers of clients who need fast assistance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje