Quoc Bao Huynh

Disertační práce

Parallel Methods for Mining Frequent Sequential patterns

Parallel Methods for Mining Frequent Sequential patterns
Anotace:
The explosive growth of data and the rapid progress of technology have led to a huge amount of data that is collected every day. In that data volume contains much valuable information. Data mining is the emerging field of applying statistical and artificial intelligence techniques to the problem of finding novel, useful and non-trivial patterns from large databases. It is the task of discovering interesting …více
Abstract:
The explosive growth of data and the rapid progress of technology have led to a huge amount of data that is collected every day. In that data volume contains much valuable information. Data mining is the emerging field of applying statistical and artificial intelligence techniques to the problem of finding novel, useful and non-trivial patterns from large databases. It is the task of discovering interesting …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2017
  • Vedoucí: Václav Snášel
  • Oponent: Jan Platoš, Roman Šenkeřík, Jaroslav Zendulka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika