Petra ZÁMEČNÍKOVÁ

Diplomová práce

Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Optimizing the working environment and working conditions in terms of safety and work health
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska dodržování BOZP ve zkoumaném podniku. Pojem bezpečnost a ochrana zdraví nabývá stále většího významu v rámci zdravého fungování podniku. Cílem diplomové práce je zjistit současný stav a případné změny pracovního prostředí a pracovních podmínek s možným vlivem na pracovní výkon dotazovaných liniových zaměstnanců …více
Abstract:
This thesis deals with the optimisation of the working environment and working conditions in the selected company, in relation to compliance with health and safety legislation and best practice. The notion of health and safety for workers has become an increasingly established field of professional study in recent years and is now recognised as being critical to the healthy functioning of all businesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra. Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická