Bc. Michal Chribik

Diplomová práce

Modelování a predikce vývoje hypotečního trhu v České republice

Modelling and forecasting development of mortgage market in the Czech Republic
Abstract:
The aim of the submitted diploma thesis is econometric modeling and predicting development of mortgage market in the Czech Republic according to factors which may have an impact on it. To achieve the aim of the thesis, we use econometric models for time series data and open source quarterly data for the time period of 2000 - 2014. At the beginning, we discuss the historical development of this market …více
Abstract:
Cílem předkládané diplomové práce je ekonometrické modelování a predikování vývoje hypotečního trhu v České republice vzhledem k faktorům, které by ho mohly ovlivňovat. Pro splnění cíle práce používáme metody ekonometrického modelování časových řad a volně dostupná čtvrtletní data pro období let 2000 - 2014.V úvodu popisujeme historický vývoj tohoto trhu v ČR a diskutujeme zahraniční literaturu spojenou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta