Bc. Pavlína VRASPÍROVÁ

Diplomová práce

Videohry, jejich obsahy, vizuální formy a jejich účinky na myšlení a postoje dětí předškolního a mladšího školního věku

Video games, its content, visual forms and its impact on thinking and attitudes of children of preschool and young school age.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na otázky vlivu videoher a jejich obsahů, na děti předškolního a mladšího školního věku a jejich účinků na myšlení. Teoretická část se snaţí široce mapovat obsahy a formy videoher určených dětem ? sledované věkové skupiny. Popisuje možný přínos i rizika digitálních technologií při jejich vlivu na psychický a sociální rozvoj dítěte. Tyto obsahy adekvátně porovnává s vlivem …více
Abstract:
This disertation work focuses on the issues of the impact of video games and their contents, to the children of preschool and school age and their effects on their way of thinking. The theoretical part is trying to map the broad contents and forms of video games intended for children - observed age group. It desribes the potential benefits and risks of digital technologies on tthe psychological and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRASPÍROVÁ, Pavlína. Videohry, jejich obsahy, vizuální formy a jejich účinky na myšlení a postoje dětí předškolního a mladšího školního věku. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ

Práce na příbuzné téma