Ing. Filip Vávra

Bachelor's thesis

Marketing a volební úspěch ANO 2011

Marketing and electoral success ANO 2011
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývám marketingem a volebním úspěchem hnutí ANO 2011 v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Konkrétně programem hnutí a jeho propagací v mediích. Vedle dílčích cílů je tím hlavním zjištění, zda lze hnutí ANO považovat za marketingově orientovanou stranu. Celá práce by se dala pomyslně rozdělit na tři části. V té první vymezuji některé obecné pojmy politického …more
Abstract:
In this work I deal with the marketing and the electoral success of the movement ANO 2011 in early elections to the Chamber of Deputies in 2013. Specifically, the program movement and promotion in the media. Except the intermediate targets is the main one if movement ANO can be consided a marketing-oriented party. The whole work we can split to three parts. Regarding the first part, I define some general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní