Pavlína HUDECOVÁ

Bakalářská práce

Průzkum veřejného mínění na záměr obnovení lázní v městě Bílina

Research of public opinion about an intention to renovate the spa in Bílina
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na průzkum veřejného mínění na záměr obnovení lázní v městě Bílina. Cílem průzkumu bylo zjistit názory obyvatel na případné znovuobnovení lázní v Bílině, na ponechání či změnu majitele a informovanost občanů ohledně dění kolem těchto objektů. Práce obsahuje popis významu lázeňství, popis města Bílina, zjištěné odpovědi respondentů z dotazníkového šetření, zhodnocení těchto …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to research the public opinion on the initiatives to renovate and reopen the spa in the town of Bílina. The main aim of the research was to investigate the public opinion and awareness of the citizens of Bílina town of various solutions to the issue, such as whether to sell the property to private hands, or to keep the spa in the town?s ownership. First a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 39251

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Česal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUDECOVÁ, Pavlína. Průzkum veřejného mínění na záměr obnovení lázní v městě Bílina. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická