Karol Pivovarník

Bachelor's thesis

BRICS a ti další: PIIGS, BELL, MINT, Fragile five...Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik?

BRICS a ti další: PIIGS, BELL, MINT, Fragile five… Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik?
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena především na analýzu rozdílných ekonomik spojovaných do jednoho celku na základě určitých podobně se vyvíjejícich makroekonomických ukazatelů. Cílem práce je zjistit do jaké míry je takové spojování opodstatněné. Makroekonomické ukazatele, na základě kterých vznikají jednotlivé seskupení, podrobujeme detailnější analýze a hledáme příčiny jejich vývoje. U rozvojových zemí …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the analysis of different economies connected to one unit based on certain similarly evolving macroeconomic indicators. The aim is to determine the extent to which such bonding is justified. Macroeconomic indicators, based on which various acronyms are formed are subjected to detail analysis and we are looking for the causes of their development. Common feature for developing …more
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena především na analýzu rozdílných ekonomik spojovaných do jednoho celku na základě určitých podobně se vyvíjejícich makroekonomických ukazatelů. Cílem práce je zjistit do jaké míry je takové spojování opodstatněné. Makroekonomické ukazatele, na základě kterých vznikají jednotlivé seskupení, podrobujeme detailnější analýze a hledáme příčiny jejich vývoje. U rozvojových zemí …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ondřej Šíma
  • Reader: Jiří Pour

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51760