Bc. Roman Nedelka

Diplomová práce

Aplikácia pre elektronické podpisovanie dokumentov

Application for electronic signing of documents
Abstract:
This thesis describes the enterprise application for electronic signing of documents developed for two Czech insurance companies. The application provides two forms of electronic signature – digital and biometric. The thesis discusses both technical and legislative aspects of both forms. The aim of the application is to contribute to the transition from the use of handwritten signatures to the use …více
Abstract:
Táto práca popisuje podnikovú aplikáciu pre elektronické podpisovanie dokumentov vyvinutú pre dve české poisťovne. Aplikácia poskytuje dve formy elektronického podpisu – digitálny a biometrický. Práca rozoberá technickú aj legislatívnu stránku oboch foriem. Cieľom aplikácie je prispieť k prechodu z používania ručne písaných podpisov na používanie podpisov v elektronickej forme a celkovo tak v týchto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Josef Daňa
  • Oponent: Ing. Jiří Bant

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace