Theses 

Nespokojení? Motivace členů ANO2011 pro vstup do politického hnutí, jejich aktivita, spokojenost uvnitř hnutí a politické postoje. – Bc. Tereza Hašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tereza Hašková

Diplomová práce

Nespokojení? Motivace členů ANO2011 pro vstup do politického hnutí, jejich aktivita, spokojenost uvnitř hnutí a politické postoje.

doplnit

Anotace: Tato práce popisuje členskou základnu politického hnutí ANO 2011 a vysvětluje motivace jednotlivců pro vstup do tohoto subjektu a jejich motivace pro další působení v něm. Práce se opírá o teorii obecných motivací (general incentives model). Data prezentovaná v této práci byla získána na základě výběrového šetření mezi současnými členy ANO 2011, doplněného o strukturované rozhovory s několika straníky. V empirické části práce jednak hledá nejdůležitější motivy pro participaci a dále srovnává vždy dvě skupiny straníků – jednak původní členstvo působící v ANO do sněmovních voleb v roce 2013 a členy přicházející do strany až následně. A dále hledá motivace pro aktivitu uvnitř tohoto hnutí.

Abstract: This thesis describes the membership in the political party ANO 2011, and explains the incentives of individuals to participate in such a political movement. It also discovers the level of an activity of members and the connection between the incentives and their activity. The thesis uses the General incentives model of motivation for political participation. The study uses the method of survey among the party members and structured interviews with several members of ANO 2011 to gain the data. To reach the evidence of motivation, and explain the activity, the thesis also compares two groups of partymembers: original members active in the party before the parliamentary elections in 2013 versus newcomers after the electoral success.

Klíčová slova: politické strany, intenzivní politická participace, stranictví, motivace pro participaci, aktivita uvnitř strany, politické postoje, model obecných motivací political parties, high-intensity participation, partisanship, incentives for participation, partisans aktivity, political attitudes, General incentives model, Psycho-social model

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz