Bc. Hana Klimtová

Diplomová práce

Mediální gramotnost a její zakotvení ve vzdělávacích aktivitách veřejných knihoven v Jihočeském kraji.

Media literacy and its embodiment in educational activities of public libraries in the South Bohemian region.
Anotace:
Diplomová práce nejprve shrnuje problematiku médií, mediální gramotnosti a mediální výchovy z hlediska klíčových pojmů a koncepcí, dále se věnuje daným konceptům v rámci českého i zahraničního prostředí. Při tom všem je zdůrazňována role veřejných knihoven jako vzdělávacích institucí, které mohou k rozvoji mediální gramotnosti občanů přispívat. Práce je tvořena teoretickou částí, v níž jsou dané koncepty …více
Abstract:
The diploma thesis depicts field of the media, media literacy and media education and related key terms and conceptions together with Czech and foreign approaches to them. The role of public libraries in education is highlighted as they can improve media literacy of general public. The thesis consists of two parts. The theoretical part deals with the concepts in details while the empirical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hornochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta