Theses 

Vzdělávací a výchovné aktivity se zaměřením na lidskoprávní tématiku v denním stacionáři pro dospělé osoby s mentálním postižením – Bc. Nela Leškaničová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nela Leškaničová

Diplomová práce

Vzdělávací a výchovné aktivity se zaměřením na lidskoprávní tématiku v denním stacionáři pro dospělé osoby s mentálním postižením

Educational Activities Focused On Human Rights in Day Care Service for Adults with Intellectual Disabilities

Anotace: Diplomová práce se zabývá vzdělávacími a výchovnými aktivitami v prostředí denních stacionářů pro dospělé osoby s mentálním postižením, které jsou zacíleny na lidskoprávní tématiku. První tři kapitoly práce se teoreticky zaměřují na oblast sociálních služeb, vzdělávacích možností dospělých osob s mentálním postižením i na samotná specifika dospělosti u osob s mentálním postižením. Ve čtvrté kapitole práce je prezentován výzkumný projekt, který interpretuje data získaná od respondentů dotazníku – pracovníků denních stacionářů.

Abstract: The diploma thesis deals with the educational activities focused on human rights in day care services for adult people with intellectual disabilities. The first three chapters present the theoretical insight in the topic including the area of social services and educational possibilities of adults with intellectual disabilities as well as the specifics of adulthood of person with intellectual disabilities. The research project is presented in the fourth chapter, with the interpretation of data obtained from respondents of questionnaire – workers of day care services.

Klíčová slova: dospělost lidí s mentálním postižením, vzdělávací aktivity, celoživotní vzdělávání, lidská práva, sociální služby, denní stacionář, adulthood of people with intellectual disabilities, educational activities, lifelong education, human rights, social services, day care service

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:19, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz