Bc. Filip Lux

Diplomová práce

Segmentation of Dense Cell Populations using Convolutional Neural Networks

Segmentation of Dense Cell Populations using Convolutional Neural Networks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá schopnostmi konvolučních neurálních sítí segmentovat mikroskopové snímky hustých buněčných populací. Pro výzkum byl zvolen datová množina obrazů ze soutěže Cell Tracking Challenge, který není snadné řešit tradičními technikami zpracování obrazu. Vytvořili jsme a natrénovali vlastní konvoluční neurání síť segmentující tyto snímky, která je úspěšná i v mezinárodním srovnání …více
Abstract:
This thesis examines the ability of convolutional neural networks to segment microscopy images of dense cell populations. We chose an image dataset from the Cell Tracking Challenge competition, which is not easy to solve using traditional image processing techniques. We built and trained our convolutional neural network able to segment these images, which is successful also in the international context …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky