Bc. Klára Petrovičová

Bakalářská práce

Automatic Recognition of User Interface States Using Convolutional Neural Networks

Automatic Recognition of User Interface States Using Convolutional Neural Networks
Anotace:
Systém Robotic Quality Assurance firmy Y Soft využívá automatické testování uživatelského rozhraní za použití robotické paže a kamery. Tato bakalářská práce se zabývá částí tohoto řešení, efektivním rozpoznáváním regionů na obrazovce. Standardní metody pro rozpoznávání fotek nejsou dostatečně efektivní, proto práce využívá konvoluční neuronové sítě. Finální řešení navíc zahrnuje techniky pro augmentaci …více
Abstract:
The Y Soft's Robotic Quality Assurance system exploits automated testing of printer user interfaces using a robotic arm and a camera. This thesis explores part of this solution, effective recognition of regions on the monitor screens. Standard image processing methods are not sufficient; therefore, the solution employs Convolutional Neural Networks. The scope of this thesis also includes data augmentation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Čechák
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka