Bc. Filip Lux

Master's thesis

Segmentation of Dense Cell Populations using Convolutional Neural Networks

Segmentation of Dense Cell Populations using Convolutional Neural Networks
Abstract:
Diplomová práce se zabývá schopnostmi konvolučních neurálních sítí segmentovat mikroskopové snímky hustých buněčných populací. Pro výzkum byl zvolen datová množina obrazů ze soutěže Cell Tracking Challenge, který není snadné řešit tradičními technikami zpracování obrazu. Vytvořili jsme a natrénovali vlastní konvoluční neurání síť segmentující tyto snímky, která je úspěšná i v mezinárodním srovnání …more
Abstract:
This thesis examines the ability of convolutional neural networks to segment microscopy images of dense cell populations. We chose an image dataset from the Cell Tracking Challenge competition, which is not easy to solve using traditional image processing techniques. We built and trained our convolutional neural network able to segment these images, which is successful also in the international context …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing