Bc. Jana Holíková

Diplomová práce

Komunikace a typologie člověka

Communication and typology of human
Anotace:
Práce je zaměřena na komunikaci a typologii člověka s ohledem na týmovou spolupráci. V první části práce jsou popsány základní pojmy komunikace a typologie osobnosti. Práce se zabývá typologií Myers Briggs Type Indicator (MBTI), která slouží k určení osobnostního typu člověka. V analytické části je metoda aplikovaná na konkrétní pracovní tým a jeho členy. Metoda též poukazuje na možné komunikační bariéry …více
Abstract:
Dissertation is focused on communication and human typology with regard to teamwork. The first part describes the basic terms of communication and personality typologies. Dissertation deals with the Myers Briggs Type Indicator (MBTI), which is used to determine personality preferences. In the analytical section the method is applied to a specific team and its members. It also points to potential barriers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Jiří Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace