Roman Nedzelský

Master's thesis

Implementace systému EPM 2010 pro podporu výuky řízení projektů a portfolia

Implementation of EPM 2010 to support the teaching of project and portfolio management
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou project managementu, project portfolio managementu a nastavením prostředí pro řízení a analýzu portfolia ve fiktivní organizaci. V teoretickém úvodu je nastíněna situace výuky project portfolio managementu na vysokých školách v České republice, Evropě i ve světě ve formě soupisu nalezených kurzů věnujících se této problematice. Dále jsou představeny základní …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of the project management, project portfolio management and environment settings for the management and portfolio analysis in a fictional organization. In the theoretical introduction there is outlined the situation of the education of the project portfolio management at universities in the Czech Republic, Europe and worldwide, in summary form of founded courses that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2012
  • Supervisor: Drahomír Chocholatý
  • Reader: Petr Janiš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33516