MgA. et MgA. PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D. et Ph.D.

Diplomová práce

Kognitive Lernzieltaxonomie nach Bloom in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Tschechisch): Blattspiel im Klavierunterricht an der Grundschule für Kunst in Tischnowitz

Taxonomy of cognitive learning objectivesaccording to Bloom in three languages (German, English, Czech): Sight-playingin piano lessons at the Primary Arts School in Tisnov
Abstract:
Interdisciplinary diploma thesis in the fields of German studies, language mediation and music education. Language didactic concepts are to be made concretely fruitful for piano lessons at the Primary Arts School in Tisnov.
Abstract:
Interdisciplinární diplomová práce na pomezí germanistiky, zprostředkování jazyka a hudební pedagogiky. Vhodná konkrétní aplikace jazykových didaktických konceptů pro výuku hry na klavír na Základní umělecké škole Tišnov.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2023
  • Vedoucí: BA Johannes Benjamin Köck, MA
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Trna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta