Theses 

Evaluace očekávaných výstupů 3.etapy vzdělávacího oboru přírodopis s využitím Bloomovy taxonomie – Bc. Zdeňka PETROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zdeňka PETROVÁ

Diplomová práce

Evaluace očekávaných výstupů 3.etapy vzdělávacího oboru přírodopis s využitím Bloomovy taxonomie

Third stage of natural science branch expected outputs evaluation by Bloom's taxonomy use

Anotace: Tématem předkládané práce je podrobná analýza učebních úloh ve vybraných učebních textech přírodopisu. Záměrem bylo zjistit, zda učebnice koncipovaná podle zásad Rámcového vzdělávacího programu rozvíjí podnětněji vyšší cíle kognitivní oblasti žáka, či nikoli. Analýze bylo podrobeno 1059 učebních úloh, konkrétně 751 z učebnice přírodopisu, a zbylých 308 z pracovního sešitu přírodopisu, obou zaměřených na učivo sedmého ročníku.

Abstract: The theme of the present study is a detailed analysis of learningtasks in selec-ted textbooks of natural history. The aim was to determine whether a text-book designed according to the principlesof the Framework Educational Program-me develops podnětnějihigher cognitive goals the student or not. Analysis of 1059 has been subjected to learning tasks, namely 751 textbooks of natural history, and the rema-ining 308 of the workbook and natural science, both aimed at the seventh grade curriculum.

Klíčová slova: kognitivní cíle vzdělávání, učební úlohy, analýza učebních úloh, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, vzdělávací obor Přírodopis, Bloomova taxonomie kognitivních cílů, Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 15. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44992 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Zdeňka. Evaluace očekávaných výstupů 3.etapy vzdělávacího oboru přírodopis s využitím Bloomovy taxonomie. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:19, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz