Šárka KOUTŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení kvalitativního složení stravy u makrobiotické výživy

Qualitative evaluation of the macrobiotic diet
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo porovnání nutričních hodnot (celková energie, bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamín C, vitamin B1, sodík, vápník, draslík a železo) dvou makrobiotických jídelníčků s výživovými doporučeními z knihy Referenční hodnoty pro příjem živin (9). Metodika: Nutriční hodnoty obou jídelníčků byly přepočítány počítačovým programem NutriDan. Makrobioticky stravující se ženě byly naměřeny tyto …více
Abstract:
Aim: Aim of this study was to compare the nutritional value (total energy, proteins, fats, carbohydrates, vitamin C, vitamin B1, sodium, calcium, potassium and iron) two macrobiotic diets with dietary recommendations from the book reference values for nutrient intake (9). Methodology: Nutritional values of both diets were calculated NutriDan computer program. Macrobiotic consuming the woman were measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Zavadilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUTŇÁKOVÁ, Šárka. Hodnocení kvalitativního složení stravy u makrobiotické výživy. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma