Bc. Markéta Nekulová

Bakalářská práce

Individualisation in Teaching English to Young Learners

Individualisation in Teaching English to Young Learners
Anotace:
Každý člověk je jiný a tudíž si zaslouží individuální přístup. Tato práce se snaží dokázat, že individualizace výuky je způsob, jak pomoci studentům naplnit jejich potenciál a že nejlepších výsledků je dosaženo, když se s individualizací začne již u dětí. Možnosti výuky dětí jsou ovšem limitovány tím, co jsou schopné ve svém věku pojmout, tato práce se tedy zabývá i tím, do jaké míry je možné individualizaci …více
Abstract:
The aim of this thesis is to promote individualisation as a way of helping learners to uncover their potential, building on the fact that every person is different and therefore needs a different approach. To achieve the best results individualisation should start with children. However, there are certain limitations given by the children’s ages, thus this thesis also deals with the question to what …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Barbora Thiella, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta