Bc. Petr Jendrejčák

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost managementu hotelnictví se zaměřením na lidské zdroje

Corporate social responsibility of hospitality management focused on human resources
Anotace:
Bakalářská práce "společenská odpovědnost managementu v hotelnictví se zaměřením na lidské zdroje" mapuje, zkoumá a popisuje přístup k personální politice ve dvou vybraných zařízeních turistického ruchu ve dvou odlišných regionech České republiky. Cílem bakalářské práce je zjištění míry spokojenosti zaměstnanců v předmětných zařízeních s rozdílným přístupem k personální politice a zmapovaní dopadů …více
Abstract:
The bachelor thesis "Corporate social responsibility of hospitality management focused on human resources" maps, examines and descibe personnel policy in two selected facilities of tourism in two different regions of the Czech Republic. The aim of this thesis is to find out the level of employee satisfaction. The theoretical part is focused on explanation of basic terms in the sector of human resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/w8rko/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze