Bc. Sabina Halasová

Diplomová práce

Spokojenost zaměstnanců personální agentury XY s kvalitou pracovního života

Satisfaction of personal agency XY employees with quality of working life
Anotace:
Diplomová práce se zabývá spokojeností s kvalitou pracovního života ve vybrané personální agentuře. Cílovou skupinou jsou stávající zaměstnanci této organizace na pozici HR specialistů a práce se zabývá jejich interpretací spokojenosti s kvalitou pracovního života, jedná se tedy o zaměření na subjektivní pohled. Cílem práce je zjistit, jak jsou spokojeni s kvalitou pracovního života s ohledem na organizační …více
Abstract:
The master`s thesis deals with the satisfaction with the quality of working life in a chosen employment agency. The target group comprises of the current employees of the agency working as HR specialists and the thesis deals with their interpretation of the satisfaction with the quality of working life, therefore, it is a subjective perspective. The aim of the thesis is to discover to which extent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií