Mgr. Vojtěch Krmíček, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Hardware-Accelerated Anomaly Detection in High-Speed Networks

Hardware-Accelerated Anomaly Detection in High-Speed Networks
Abstract:
Díky zvyšujícím se rychlostem počítačových sítí a zvětšujícímu se počtu uživatelů Internetu vzrůstají také nároky na efektivní monitorování a dohled nad těmito sítěmi a mnoho doposud používaných metod se stává zastaralými. Široce využívaným přístupem pro vysokorychlostní sítě je monitorování založené na agregaci IP toků, kdy se místo informací o obsahu přenášených dat získávají detailní informace o …more
Abstract:
Growing speeds of computer networks and rising number of Internet users increase requirements for effective network monitoring and surveillance and a lot of past methods are out of date. Widely used approach for high-speed monitoring is based on aggregation of IP flows. Such information provides no hint about the content of the transmitted data, but detailed information about network behavior and characteristics …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2008

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Informatics / Informatics