Bc. Václav Hloušek

Diplomová práce

Anomaly segmentation using neural networks

Anomaly segmentation using neural networks
Anotace:
Cílem práce je prozkoumat nové a úspěšné metody pro detekci anomálií které používají neuronové sítě v semi-supervised módu. Tyto metody detekují anomálie v obrazech z industriálního prostředí. Takové anomálie jsou obecně těžko detekovatelné tudíž pro dané metody je třeba aby byly přesné. Metody také lokalizují anomálie takže na jejich výstupu se nachází teplotní mapa. Poskytuji vysvětlení čtyř metod …více
Abstract:
The goal of this thesis is to examine recent successful anomaly detection methods which use neural networks in semi-supervised mode. These methods aim to detect anomalies on images from industrial setting. In this setting the anomalies are usually difficult to detect, hence the methods are required to have high accuracy. Furthermore, the methods locate the anomalies so their output is in the form of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2024
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Lux

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky