Bc. Štěpán Janás

Bakalářská práce

Využití výpočetní tecniky v odborném výcviku

The use of computer in technical training
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Využití výpočetní techniky v odborném výcviku při výuce elektrooborů“ si vzala za cíl vymezení rozsahu a způsobu využití počítače v odborném výcviku. První část výzkumu se zabývá využitím počítače v praktickém výcviku v oboru elektro. Druhá část obsahuje návod, jak je možné tuto techniku využít pro praktické účely.
Abstract:
The bachelor thesis “Use of computer technology in vocational training in teaching electronics specialisation” aims at defining the extent and way of use of computers in vocational training in the electronics specialisation. The first part of the research deals with the use of computers in practical training in the field of electronics. The second part contains a guide on how this technology can be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta