Bc. Štěpán Janás

Bachelor's thesis

Využití výpočetní tecniky v odborném výcviku

The use of computer in technical training
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Využití výpočetní techniky v odborném výcviku při výuce elektrooborů“ si vzala za cíl vymezení rozsahu a způsobu využití počítače v odborném výcviku. První část výzkumu se zabývá využitím počítače v praktickém výcviku v oboru elektro. Druhá část obsahuje návod, jak je možné tuto techniku využít pro praktické účely.
Abstract:
The bachelor thesis “Use of computer technology in vocational training in teaching electronics specialisation” aims at defining the extent and way of use of computers in vocational training in the electronics specialisation. The first part of the research deals with the use of computers in practical training in the field of electronics. The second part contains a guide on how this technology can be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
  • Reader: Mgr. Martin Kučera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta