Theses 

Komponentně orientované webové rámce – Bc. Pavla Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Bc. Pavla Nováková

Diplomová práce

Komponentně orientované webové rámce

Component Web Frameworks

Anotace: Práce se zabývá komponentně orientovanými webovými rámci v prostředí Java Platform, Enterprise Edition. Přináší přehled používaných komponentně orientovaných webových rámců a seznamuje s jejich základními principy. Rámce Tapestry, JavaServer Faces, Wicket, Click a klasický rámec Struts srovnává podle snadnosti použití z pohledu návrháře, webdesignéra a programátora webové aplikace a shrnuje, jaké jsou nároky na zástupce daných rolí při použití výše uvedených rámců. Část práce je pak věnována podpoře rámců v různých vývojových prostředích včetně výčtu konkrétních usnadnění, která vývojová prostředí pro vybrané rámce přináší. V neposlední řadě práce poskytuje snad cenné učební materiály ke stále více populárnímu rámci Tapestry, k němuž je zatím poměrně obtížné získat rozumnou volně dostupnou dokumentaci, a tutoriálovou formou popisuje tvorbu internetového obchodu a řešení srovnává s řešením pomocí klasického rámce Struts

Abstract: Thesis focuses on component oriented web frameworks on Java Platform, Enterprice Edition. It provides an overview of component oriented frameworks and introduces their basic principles. Frameworks Tapestry, JavaServer Faces, Wicket, Click and classic Framework Struts are compared according to ease of use from wedesigner, programmator and appplication designer perspective. It also summarizes responsibilities of these development roles in context of selected frameworks. One part is dedicated to frameworks' support in integrated development enviroments. Final chapter, Tapestry tutorial, shows how to build a complete e-shop and commpares techniques used by Tapestry with Struts ones.

Klíčová slova: Java EE, webový rámec, Tapestry, JavaServer Faces, Click, Wicket, webová aplikace, web framework, web application

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:38, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz